UPCOMING 2021

Aleksiej
Cecocho

Wydział Grafiki

Marsz

Promotor:
dr hab. Piotr Welk, prof. Uczelni
Pracownia Multimediów

Zobacz
Opis

Postrzeczywistość: studium koniunkcji

Promotor:
prof. Henryk Gostyński
II Pracownia Malarstwa

Zobacz
Opis