UPCOMING 2022

Filip
Kamil
Łazarczyk

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Problemy konserwacji stylizowanej Kolumny z Baranem z dawnego ogrodu Bolesława i Marii Cybisów, ze zbiorów Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni

Promotor:
dr hab. Wiesław Procyk prof. Uczelni
Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury

Zobacz
Opis

Dyptyk

Promotor:
dr hab. Grzegorz Stachańczyk prof. Uczelni
Pracownia Rysunku i Form Monumentalnych

Zobacz
Opis