UPCOMING 2022

Linda
Lach

Wydział Grafiki

Program Trans-line

Promotor:
prof. Andrzej Węcławski
Pracownia Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej

Zobacz
Opis

Program Trans-line. wHEN THINGS STRIKE BACK

Promotor:
prof. Lech Majewski
Pracownia Projektowania Plakatu i Grafiki Wydawniczej

Zobacz
Opis

Sorry for your loss

Promotor:
prof. Paweł Nowak
I Pracownia Malarstwa w Katedrze Kształcenia III-V Roku

Zobacz
Opis