UPCOMING23
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Agnieszka
Koronowska

CZTERY FIGURY Z SZOPKI W TYPIE NEAPOLITAŃSKIM- PROJEKT KONSERWATORSKI UWZGLĘDNIAJĄCY NIEJEDNORODNOŚĆ STYLISTYCZNĄ I TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNĄ FIGUR

Promotor: dr Monika Stachurska
Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych

Opis

BEZ TYTUŁU

Promotor: dr Elwira Sztetner, prof. uczelni
Pracownia Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa

Opis