UPCOMING23
Wydział Malarstwa

Aleksandra
Nowicka

WIDMOLOGIA

Promotor: dr hab. Antoni Starowieyski, prof. uczelni

Opis

OBYŚ JESZCZE WDEPNĄŁ W LEGO

Promotor: dr hab. Jan Mioduszewski, prof. uczelni