UPCOMING23
Wydział Scenografii

Alicja
Desperak

PROJEKT SCENOGRAFII I KOSTIUMÓW DO FILMU NA PODSTAWIE POWIEŚCI SUSAN SONTAG „ZESTAW DO ŚMIERCI”

Promotor: dr Katarzyna Sobańska
Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym

Opis

PROJEKT 21 – CYKL OBRAZÓW PREZENTOWANYCH NA WYSTAWIE

Promotor: prof. Tomasz Myjak
Pracownia Rysunku i Malarstwa

Opis