UPCOMING23
Wydział Malarstwa

Anna
Jankowicz

ROZDZIELCZOŚCI

Promotor: dr hab. Antoni Starowieyski, prof. uczelni

Opis

DO KWADRATU

Promotor: dr hab. Sylwester Piędziejewski, prof. uczelni

Opis