UPCOMING23
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Emilia
Gdak

REKONSTRUKCJA WIELKOFORMATOWEGO OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE AUTORSTWA LEONA BIEDROŃSKIEGO (1837–1907) „PRZEMIENIENIE PAŃSKIE” (1880–1885) Z OŁTARZA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO KOŚCIOŁA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W WARSZAWIE

Promotor: dr Mateusz Jasiński
Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa XVII–XX w.

Opis

KONSERWACJA I RESTAURACJA OBRAZU „AUTOPORTRET” – ADOLF GOTTLOB ZIMMERMANN, 1821, OL/PŁÓTNO. WCZEŚNIEJSZY TYTUŁ: „PORTRET MALARZA”

Promotor: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. uczelni
Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych