UPCOMING23
Wydział Grafiki

Ewelina
Kogut

BEZ POWROTU

Promotor: prof. Andrzej Węcławski
Pracownia Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej

Opis

KRAINA WYMAZANEJ PAMIĘCI

Promotor: prof. Paweł Nowak
I Pracownia Malarstwa

Opis

WSPOMNIENIA PŁYNĄ NAD POLAMI

Promotor: dr hab. Rafał Kochański, prof. uczelni
II Pracownia Rysunku

Opis