UPCOMING23
Wydział Rzeźby

Filip
Musiał

PION

Promotor: dr Paweł Mysera, prof. uczelni
Pracownia Rzeźby w Architekturze

Opis

KADZIELNICA

Promotor: dr hab. Małgorzata Gurowska, prof. uczelni
Pracownia Rysunku Interdyscyplinarnego

POLEPA

Promotor: dr hab. Stanisław Brach, prof. uczelni
Pracownia Ceramiki