UPCOMING23
Wydział Rzeźby

Franciszek
Szczepaniec

SPOTKANIE

Promotor: dr hab. Roman Pietrzak, prof. uczelni
Pracownia Rzeźby

Opis

KOBIETA Z MISĄ

Promotor: Stanisław Gruszka
Pracownia Kamienia

Opis