UPCOMING23
Wydział Scenografii

Jakub
Kaleta

PROJEKT SCENOGRAFII, KOSTIUMÓW I INSTALACJI RZEŹBIARSKIEJ DO FILMU FABULARNEGO NA PODSTAWIE WŁASNEGO OPOWIADANIA OPARTEGO O TWÓRCZOŚĆ JAROSŁAWA BORSZEWICZA I EDWARDA STACHURY

Promotor: dr Katarzyna Sobańska
Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym

Opis

BYLIŚMY

Promotor: prof. Tomasz Myjak
Pracownia Rysunku i Malarstwa