UPCOMING23
Wydział Rzeźby

Jan
Jaworski
Brach

MÓJ DOM

Promotor: dr Agnieszka Wach
Pracownia Działań Przestrzennych

Opis

MÓJ DOM

Promotor: dr Paweł Mysera, prof. uczelni
Pracownia Rzeźby w Architekturze

Opis