UPCOMING23
Wydział Architektury Wnętrz

Joanna
Musil
Żmigrodzka

RODZINA MEBLI DO OGRODU „ZAVRAT”

Promotor: dr Tomasz Gałązka
II Pracownia Projektowania Mebla

Opis

MOJE KLISZE PAMIĘCI

Promotor: prof. Andrzej Zwierzchowski
I Pracownia Malarstwa i Rysunku

Opis