UPCOMING23
Wydział Malarstwa

Kamila
Kamińska

TKANKA OBRAZU

Promotor: dr hab. Arkadiusz Karapuda, prof. uczelni

Opis

TKANKA OBRAZU

Promotor: dr hab. Jan Mioduszewski, prof. uczelni