UPCOMING23
Wydział Sztuki Mediów

Karolina
Grabowska

DE/REKONSTRUKCJA

Promotor: prof. Prot Jarnuszkiewicz
Pracownia Relacji Wizualnych

Opis

RE/KONSTRUKCJA

Promotor: dr Łukasz Kosela
Pracownia Brył i Płaszczyzn

Opis