UPCOMING23
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Katarzyna
Jończyk

ZAGADNIENIA KONSERWACJI FOTOGRAFII O RÓŻNEJ TECHNICE I ZNISZCZENIACH NA PRZYKŁADZIE TRZECH OBIEKTÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM WARSZAWY (AF 19994, AF 35295, AF 35990)

Promotor: dr hab. Izabela Zając, prof. uczelni
Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki – Pracownia Konserwacji i Restauracji Fotografii i Sztuki Dekoracyjnej

Opis