UPCOMING23
Wydział Wzornictwa

Maria
Czarnecka

CUT UP

Promotor: Irina Dzhus
I Pracownia Projektowania Ubioru

Opis