UPCOMING23
Wydział Architektury Wnętrz

Martyna
Jaworska

PROJEKT REWITALIZACJI FARY GUBIŃSKIEJ

Promotor: dr hab. Radosław Skalski, prof. uczelni
I Pracownia Projektowania Wnętrz

Opis

REWITALIZACJA PLACU OTACZAJĄCEGO FARĘ GUBIŃSKĄ

Promotor: dr Elżbieta Myjak-Sokołowska
Pracownia Architektury Krajobrazu