UPCOMING23
Wydział Scenografii

Mateusz
Karolczuk

PROJEKTY KOSTIUMÓW I SCENOGRAFII DO OPERY „ROBERT DIABEŁ” GIACOMO MEYERBEERA

Promotor: prof. Dorota Kołodyńska
Pracownia Projektowania Kostiumu i Przestrzeni Scenicznej

Opis

PROJEKT KOSTIUMÓW I SCENOGRAFII DO MUSICALU HOTEL RITZ ZREALIZOWANEGO NA SCENIE BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK

Promotor: prof. Marek Chowaniec
Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej, Koncertów i Widowisk

Opis