UPCOMING23
Wydział Sztuki Mediów

Paweł
Bednarczyk

KABLOZA

Promotor: prof. Włodzimierz Szymański, Dorota Kozieradzka
Pracownia Alternatywnego Obrazowania

Opis

NIE, PRZEWODOWE

Promotor: prof. Wiktor Gutt
Pracownia Rzeźby i Multimediów