UPCOMING23
Wydział Sztuki Mediów

Piotr
Lewandowski

KOMPOZYCJA INTYMNA

Promotor: dr Łukasz Kosela
Pracownia Brył i Płaszczyzn

Opis