UPCOMING23
Wydział Grafiki

Zofia
Janina
Klamka

SHEEP OUT

Promotor: dr hab. Przemysław Adamski
Pracownia Animacji

Opis