UPCOMING 2021

Adam
Miklaszewski

Wydział Grafiki

Golden Dawn – eksperymentalny syntezator z instrukcją obsługi

Promotor:
prof. Piotr Smolnicki
Pracownia Grafiki Alternatywnej i Technik

Zobacz
Opis