UPCOMING 2021

Agnieszka
Doczyńska

Wydział Grafiki

W try migam

Promotor:
dr hab. Daniel Mizieliński
Pracownia Projektowania Gier i Komiksów

Zobacz
Opis