UPCOMING 2021

Anna
Grzymała

Wydział Malarstwa

Baśnie ursynowskie

Promotor:
dr hab. Jan Mioduszewski, prof. Uczelni
Seminarium Dyplomowe z Malarstwa

Zobacz
Opis

Baśnie ursynowskie

Promotor:
dr hab. Paweł Bołtryk, prof. Uczelni
Formy Rysunku Współczesnego

Zobacz
Opis