UPCOMING 2021

Anna
Wąsek

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Kopia fragmentu obrazu Św. Anna Samotrzeć ze św. Małgorzatą i Katarzyną autorstwa Mistrza z Warty, datowanego na ok. 1520 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Promotor:
dr Mateusz Jasiński
Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa XVII–XIX w

Zobacz
Opis

Próba rekonstrukcji sukien inspirowanych XVII wiekiem

Promotor:
prof. Dorota Grynczel, dr Michał Wielowiejski
Pracownia Tkaniny Artystyczne

Zobacz
Opis