UPCOMING 2021

Jacqueline
Irene
Horodyńska

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Muzeum ma przyszłość? Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – koncepcje, projekty, realizacje

Promotor:
dr hab. Waldemar Baraniewski, prof. Uczelni

Zobacz
Opis

Muzeum w budowie

Promotor:
Łukasz Izert
Pracownia Plastyki

Zobacz
Opis