UPCOMING 2021

Karolina
Mikuła

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Konserwacja i restauracja malowidła ściennego Linasa Domarackasa Szczudlarze na elewacji kamienicy przy ul. Stalowej 37 w Warszawie

Promotor:
dr hab. Tytus Sawicki, prof. Uczelni
Pracownia Technik i Technologii Malarstwa

Zobacz
Opis