UPCOMING 2021

Karolina
Rybus

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Dwa wachlarze z przełomu XIX i XX wieku – Problemy konserwacji i restauracji wynikające z różnorodnej technologii

Promotor:
dr Monika Stachurska
Pracownia Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych

Zobacz
Opis