UPCOMING 2021

Maciej
Choiński

Wydział Architektury Wnętrz

FOLK concept – PROJEKT ADAPTACYJNY SPICHLERZA

Promotor:
dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni
I Pracownia Wystawiennictwa

Zobacz
Opis

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Folk concept

Promotor:
dr Elżbieta Myjak-Sokołowska
Pracownia Architektury Krajobrazu

Zobacz
Opis