UPCOMING 2021

Tomasz
Olkuśnik

Wydział Rzeźby

bez tytułu

Promotor:
dr Paweł Mysera, prof. Uczelni
Pracownia Rzeźby w Architekturze

Zobacz
Opis

bez tytułu

Promotor:
dr hab. Małgorzata Dmitruk, prof. Uczelni
Pracownia Druku Wklęsłego i Wypukłego

Zobacz
Opis