UPCOMING23
Wydział Wzornictwa

Michał
Januszko

PRAKTYCZNE STUDIUM PROCESU PROJEKTOWEGO – KONCEPCJA ROBOCZEJ MASZYNY SZYNOWEJ

Promotor: dr hab. Daniel Zieliński, prof. uczelni
Pracowania Projektowania Krytycznego

Opis