UPCOMING 2021

Krystyna
Tomasik

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Przywrócenie pierwotnej formy makiety z przedstawieniem tańca ludowego na podstawie analizy etnochoreo-graficznej – problematyka konserwatorska. Nr inw. PME 3515/1-5

Promotor:
dr Monika Stachurska
Pracownia Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych

Zobacz
Opis